Disclaimer

Huisartspraktijk Balk spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Huisartspraktijk Balk behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Huisartspraktijk Balk geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Huisartspraktijk Balk geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Huisartspraktijk Balk garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Huisartspraktijk Balk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Meer nuttige informatie

Privacy Policy
Cookies

Openingstijden

maandag 08:30 – 17:00
dinsdag 08:30 – 17:00
woensdag 08:30 – 17:00
donderdag 08:30 – 17:00
vrijdag 08:30 – 17:00
We zijn momenteel gesloten.